KONTAKT OSS


KONTAKTINFORMASJON

Line Høstmælingen
905 83 617
line.hoestmaelingen@rentvann.no

Tony Fredriksson
960 13 607
tony.fredriksson@rentvann.no

Postadresse
Lillehammer vannbehandliing AS
Postboks 3023
2611 Lillehammer

Sentralbord
61 25 27 72
info@rentvann.no
vannbeha@online.no (denne mailadressen går ut ved 01.01.2019)

Besøk etter avtale.